Nieuwe / Nouveau BIB Wezembeek-Oppem


De nieuwe bib is open!

Na de ‘City Hall’ en de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool ‘De Letterbijter’, verhuisde ook de openbare gemeentelijke bibliotheek naar een nieuwe stek in het hart van de gemeente. Hiermee zetten we een volgende stap in de uitbouw van de nieuwe dorpskern. 

De laatste maanden doorliep de bib een indrukwekkend vernieuwingstraject achter de schermen met nadruk op de uitbreiding van de digitale dienstverlening en de creatie van – jawel! – een tweetalige collectie stripverhalen met comics, manga’s en graphic novels. Het vertrouwde bibteam is dan ook bijzonder verheugd om al haar trouwe lezers en alle nieuwe geïnteresseerden te verwelkomen op het nieuw adres: Louis Marcelisstraat 136.

De nieuwe bib biedt een volwaardige tweetalige collectie aan op een totale oppervlakte van 587 m². De bib telt 3 verdiepingen en is voorzien van meerdere zithoekjes op maat van klein en groot.

De lezers kunnen hun boeken nu op elk moment terugbrengen dankzij de nieuwe inleverbus die 24u/24u ter beschikking staat.

De ruime openingsuren  van de bibliotheek blijven ongewijzigd. De bib staat via de lift van het middenplein in verbinding met de ondergrondse parking.

De verhuis vormt zeker geen eindpunt, maar wil een startschot zijn voor talrijke nieuwe projecten. Weldra meer hierover.

Zien we u binnenkort in onze nieuwe bib, gelegen Louis Marcelisstraat 136? Iedereen is welkom, ook wie niet in Wezembeek-Oppem woont. Inschrijven is gratis tot en met 18 jaar.  Vanaf 19 jaar bedraagt het lidgeld 5 euro.

[Bron Website Wezembeek-Oppem]

La nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes !
Après le ‘City Hall’ et l’école communale fondamentale néerlandophone « De Letterbijter », c’était au tour de la bibliothèque de s’installer dans le nouveau centre de la commune.

Ces derniers mois, la bibliothèque a fait l’objet d’une impressionnante série d’innovations en coulisses, axées sur l’expansion des services numériques et la création d’une collection bilingue de bandes dessinées, de mangas et de romans graphiques ! Les collaborateurs seront heureux de vous présenter les nombreuses nouveautés à la nouvelles adresse : Rue Louis Marcelis 136.

La nouvelle bibliothèque offre une collection bilingue, répartie sur trois étages avec une surface totale de 587 m². Elle dispose de plusieurs coins de lecture pour petits et grands.

Les lecteurs peuvent désormais restitué leurs livres à tout moment grâce à la boîte de retour accessible 24h/24.

Les larges horaires d’ouverture de la bibliothèque restent inchangés. La bibliothèque est reliée au parking souterrain par l’ascenseur de la place centrale.

Ce déménagement n’est certes pas une fin en soi, mais se veut le point de départ de nombreux nouveaux projets qui prendront forme petit à petit.

Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre nouvelle bibliothèque, située au 136 rue Louis Marcelis ? Tout le monde est le bienvenu, que vous habitiez ou non dans la commune. L’inscription est gratuite jusqu’à l’âge de 18 ans.  A partir de 19 ans, la cotisation est de 5 euros.

[Source site Maison Communale Wezembeek-oppem]

Compte-Rendu :

« Le Phoenix renaît de ses cendres » …

La bibliothèque comporte 2 étages et un Rez-de-Chaussée. Une photo dans l’ascenseur reprend la répartition.

La gestion de la bibliothèque est confiée à Bibliotheca, gage de sérieux.

La disposition des livres est fonctionnelle. Des îlots de lecture sont prévus.

Des bornes « self-check » mais uniquement disponibles, semble-t-il, pour les livres intra muros.

Observation : les boutons à l’intérieur de l’ascenseur comportent des petites boules écriture « braille » : je suppose que des livres en « braille » sont disponibles ?!

Bref, un bon départ.

Michel Block

Verslag:

« De Phoenix herrijst uit de as » …

De bibliotheek heeft twee verdiepingen en een benedenverdieping. Een foto in de lift toont de indeling.

Het beheer van de bibliotheek is toevertrouwd aan Bibliotheca, een garantie van ernst.De indeling van de boeken is functioneel. Leeseilanden zijn aanwezig.

Er zijn self-checking stations, maar die lijken alleen beschikbaar te zijn voor boeken binnen de muren.

Opmerking: de knoppen in de lift hebben bolletjes met brailleschrift erop: ik neem aan dat er brailleboeken verkrijgbaar zijn?!

Kortom, een goed begin.

Michel Block

FOTO’S ~ PHOTOS


,