The Best of 2021


Comme à l’accoutumé, je défends l’idée de produire des photos sur l’événementiel dans son sens le plus large. Je ne suis pas un esthète total mais je verse dans le langage des photos où trois éléments cohabitent définitivement :  la netteté d’une photo, la bonne exposition alliée autant que possible à une palette de couleurs fidèles, et un sujet qui accroche un tant soit peu L’œil.

 

Tous les sujets sont intéressants. 

 

Aussi, j’avais décidé de « changer de crèmerie » en quittant FujiFilm pour Canon ; FujiFilm reste un EXCELLENT matériel mais je voulais renouer avec le format 24×36 mm pour une dynamique plus large des photos. 

 

Néanmoins, la visite des zoos a été une grande part de mes déplacements. Et nous sommes, pour un si petit pays que le nôtre, bien fournis. Ce fût du … pire au meilleur.

 

Je retiendrai en 1er lieu Pairi Daiza pour son offre variée et renouvellement constant. En second, Plackendael qui suit de près le 1er.

Mon approche est de saisir des photos dites « close up » c’est-à-dire prises de près.

 

Bref, je remercie de tout cœur les nombreuses personnes qui se sont abonnés à ma lettre de diffusion ( 176 ) ainsi que les dirigeants d’agences de presse qui me font confiance pour mes reportages.

 

Humblement.

Michel Block – 30/12/2021

Vertaald « as is » door DeepL

Zoals gewoonlijk verdedig ik het idee om foto’s te maken van gebeurtenissen in de ruimste zin van het woord. Ik ben geen totale estheet, maar ik hou van de taal van foto’s waarin drie elementen beslist samengaan: de scherpte van een foto, de juiste belichting zoveel mogelijk gecombineerd met een getrouw kleurenpalet, en een onderwerp dat een beetje in het oog springt.

 

Alle onderwerpen zijn interessant. 

 

Ik had dus besloten « over te stappen » van FujiFilm naar Canon; FujiFilm is nog steeds een UITSTEKEND apparaat, maar ik wilde terug naar het 24×36 mm formaat voor een groter dynamisch bereik van de foto’s. 

 

 

Niettemin is het bezoeken van dierentuinen een groot deel van mijn reizen geweest. En we zijn, voor zo’n klein land als het onze, goed bevoorraad. Het was van… van de slechtste naar de beste.

 

In de eerste plaats zal ik me Pairi Daiza herinneren omwille van zijn gevarieerd en voortdurend vernieuwd aanbod. Op de tweede plaats, Plackendael, die de eerste op de voet volgt.

 

Mijn benadering is om « close up » foto’s te nemen.

 

Kortom, ik dank de vele mensen die zich op mijn nieuwsbrief hebben geabonneerd ( 176 ) en ook de hoofden van persagentschappen die mij mijn verslagen toevertrouwen.

 

Nederig.

Michel Block – 30/12/2021

Happy New Year to all of you !

The Best of 2021